Najčešća pitanja o eFakturisanju

Kada počinje primena odredaba Zakona o elektronskom fakturisanju za privatni, a kada za javni sektor? Obaveza subjekta privatnog sektora – Početak primeneIzdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora (budžetlijama i javnim preduzećima) – 1. maj 2022.Prijem i čuvanje elektronskih faktura (izdatih…

Zakon o elektronskom fakturisanju

I UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se izdavanje, slanje, prijem, obrada, čuvanje, sadržina i elementi elektronskih faktura, u transakcijama između subjekata javnog sektora, između subjekata privatnog sektora, odnosno između subjekta javnog i subjekta privatnog sektora i…

Šta je ustvari Elektronski potpis?

Najjednostavnije rečeno, elektronski potpis predstavlja digitalnu zamenu za ručni potpis. Predstavlja skup podataka čiji je cilj da: Potvrdi pravi identitet Utvrdi valjanost potpisanih podataka Utvrdi vreme potpisivanja Onemogući poricanje odgovornosti za već potpisana dokumenta Čemu služi elektronski potpis? Ovakva vrsta…

Novi model fiskalizacije

Novi Zakon o fiskalizaciji predviđa promene postojećih pravila i propisa i usklađivanje sa aktuelnim tržišnim uslovima. Nakon što su obavljene detaljne analize postojećeg sistema fiskalizacije, potvrđeno je da postoji potreba za njegovim unapređenjem i razvojem. Cilj novog Zakona o fiskalizaciji…

Završni račun – krajnja slika firme

Kraj svake fiskalne godine je vreme kada sva pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo treba da podnesu završni račun. Zbog toga ćemo vam u ovom tekstu pružiti osnovne informacije o redovnom godišnjem finansijskom izveštaju i odgovoriti na pitanja…