Novi model fiskalizacije

Novi Zakon o fiskalizaciji predviđa promene postojećih pravila i propisa i usklađivanje sa aktuelnim tržišnim uslovima. Nakon što su obavljene detaljne analize postojećeg sistema fiskalizacije, potvrđeno je da postoji potreba za njegovim unapređenjem i razvojem. Cilj novog Zakona o fiskalizaciji je efikasnija kontrola privrednih subjekata i bolja naplata poreza. Pored ovoga, jedan od glavnih ciljeva je suzbijanje sive ekonomije, kao i ravnopravni uslovi za sve učesnike na tržištu.

Najvažnija novina Zakona o fiskalizaciji koji stupa na snagu je da se proširi opseg onih koji su u obavezi da u svoju delatnost uvedu fiskalni sistem naplate usluga ili proizvoda. Predmet fiskalizacije može biti i promet u maloprodajnom objektu, bez obzira na to da li je kupac fizičko ili pravno lice. Zakon podrazumeva i promet obavljen putem samonaplatnih uređaja, odnosno automata.

Šta podrazumeva novi model fiskalizacije? 

Elektronska fiskalizacija je način evidentiranja prometa robe i usluga u prometu na malo korišćenjem posebnih elektronskih fiskalnih uređaja (EFU). Obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, putem elektronskog fiskalnog uređaja izdaje fiskalni račun sa QR kodom. Elektronski fiskalni uređaj osim kase, može da bude i računar, tablet, mobilni telefon. Takođe, QR kod na svakom računu podrazumeva da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov račun izdat u skladu sa Zakonom. Prema novom Zakonu o fiskalizaciji predviđeno je da se svaki račun fiskalizuje u momentu prometa i u realnom vremenu obavi prenos ka Poreskoj upravi, kako bi bila primljena informaciju o izdatom fiskalnom računu u samom trenutku njegove realizacije.

Na ovaj način Poreska uprava imaće brži i jasniji uvid u realizaciju zakonom određenih obaveza prema državi, odnosno biće u mogućnosti da kontroliše izdavanje računa i naplatu poreza.

Elektronska fiskalizacija privrednicima pruža bolji uvid u prodaju i promet u realnom vremenu, a samim tim i efikasniju verifikaciju poslovnih izveštaja

Poreska uprava odobrava upotrebu svakog fiskalnog uređaja i njegovih elemenata. Glavni elementi fiskalnog uređaja su procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa. Mogućnost za razvoj i eventualnu implementaciju fisklanog uređaja za potrebe poslovanja ostavljena je obvezniku fiskalizacije, s tim što Poreska uprava odobrava svaki novi element pre početka korišćenja. 

Ko je u obavezi da uvede elektronsku fiskalizaciju?

Obavezu elektronske fiskalizacije imaju sva privredna društva koja ostvaruju kontakt sa fizičkim licima, preduzetnici i privredna društva koja posluju u prometu na malo, a nalaze se u PDV sistemu.

Od 2022. godine obveznici elektronske fiskalizacije u Srbiji su: frizerski saloni, kozmetički saloni, kladionice, muzeji, sportski centri. Fiskalne račune izdavaće i radnje za popravku malih kućnih aparata, servisi računara, usluge održavanja objekata i okoline, fotografske usluge i mnoge druge delatnosti. Posebno je zanimljivo da će fiskalne račune izdavati i delatnosti pod šifrom 85. 5, što je neformalno obrazovanje, koje je danas široko zastupljeno na tržištu.  

Ko ne ulazi  u sistem elektronse fiskalizacije?

Bez elektronskih fiskalnih uređaja i dalje mogu raditi taksisti i advokati, veterinarske delatnosti, javni poštanski servis, telekomunikacije, kao i veliki broj firmi sa finansijskim uslugama.

Delatnosti koje podrazumevaju edukaciju ne moraju izdavati fiskalne račune, osim onih pod šifrom 85.5, koja podrazumeva neformalno obrazovanje, tj. kurseve jezika, računara i drugih tehnoloških veština. 

Elektronska fiskalna kasa neće biti potrebna fizičkim licima koja prodaju sopstvene poljoprivredne proizvode na pijačnim tezgama. Ovo važi i za obveznike koji svoje usluge naplaćuju izdavanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon i tako dalje).

Posebno treba obratiti pažnju na to da li je nečija delatnost oslobođena upotrebe fiskalne kase, ali pruža usluge iz delatnosti koje to nisu. Promet takvih usluga biće obavezno evidentirati preko fiskalne kase.

Vrste elektronskih fiskalnih uređaja

Obveznik fiskalizacije može da se u skladu sa svojim poslovanjem opredeli za vrstu elektronskog fiskalnog uređaja koji će koristiti. To može biti:

  • Elektronski fiskalni uređaj koji koristi sopstveni procesor fiskalnih računa i omogućava izdavanje računa i u slučaju privremenog ili trajnog prekida internet konekcije.
  • Fiskalni uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom (SUF) i izdaje fiskalne račune isključivo i samo kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu.

Svaki preduzetnik koji koristi fiskalnu kasu, moraće da poseduje internet vezu.

Poreski obveznici koji su u sistemu PDV-a, dužni su da nabave nove elektronske fiskalne uređaje (ENU) i da ih registruju u Poreskoj upravi.

Defiskalizacija starih fiskalnih uređaja je automatski obavljena povezivanjem novih fiskalnih uređaja sa serverom u Poreskoj upravi.

Šta je obavezno uraditi za elektronsku fiskalizaciju?

Svi obveznici fiskalizacije pre početka primene elektronske fiskalizacije Poreskoj upravi Srbije elektronskim putem dostavljaju podatke o poslovnim prostorijama u kojima će se koristiti elektronski fiskalni uređaj. Podatke je neophodno dostaviti Poreskoj upravi odvojeno za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju. Svaki obveznik elektronske fiskalizacije mora da nabavi i elektronski fiskalni uređaj.

Preduslov za korišćenje fiskalnog uređaja su proveerni i odobreni softveri od strane Poreske uprave. Obveznik fiskalizacije ima pravo da samostalno nadograđuje i razvija fiskalni uređaj za potrebe poslovanja, s tim što Poreska uprava takođe odobrava svaki novi element uređaja. Za obveznike važe različita pravila koja se odnose na broj fiskalnih uređaja, u zavisnosto od vrste uređaja.

Koje su prednosti novog modela fiskalizacije?

Rezultat novog modela fiskalizacije biće pre svega smanjenje operativnih troškova poreskih obveznika. Ukinuće se nepotrebno administriranje i stvoriti bolji i povoljniji poslovni ambijent. Troškovi će biti smanjeni u izdacima za GPRS prenos podataka dnevnog izveštaja, štampanje kontrolnih traka za fiskalne račune, čuvanje kontrolnih traka, zatim ukidanje obaveznog godišnjeg servisa fiskalnih uređaja. Biće pojednostavljen i povoljniji postupak fiskalizacije/defiskalizacije fiskalnih uređaja. Novi model fiskalizacije smanjiće sive ekonomiju i mogućnost zloupotrebe sredstava, što znači više novca u budžetu za unapređenje infrastrukture, izgradnju bolnica, škola, vrtića i razvoj drugih državnih institucija. 

Ukoliko su vam potrebne usluge i konsultacije u vezi sa elektronskom fiskalizacijom, možete se obratiti našem stručnom timu. Rado ćemo vam pomoći i pružiti sve neophodne usluge u vezi sa aktuelnim Zakonom o fiskalizaciji.