Vesti

Šta je ustvari Elektronski potpis?

Najjednostavnije rečeno, elektronski potpis predstavlja digitalnu zamenu za ručni potpis. Predstavlja skup podataka čiji…

Novi model fiskalizacije

Novi Zakon o fiskalizaciji predviđa promene postojećih pravila i propisa i usklađivanje sa aktuelnim…