Kako da se registrujete na Sistem elektronskih faktura (SEF)?

Prijava na Sistem elektronskih faktura – SEF

KORAK 1: PORTAL ZA ELEKTRONSKU IDENTIFIKACIJU

Prvi korak je da kreirate eID nalog na: https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/pocetna

NAPOMENA: Samo lice koje je zakonski zastupnik može da izvrši prvu registraciju naloga na sistemu elektronskih faktura.

ZAKONSKI ZASTUPNIK : Odredbom člana 31. Zakona o privrednim društvima propisano je da su zakonski zastupnici društva lica koja su ovim zakonom kao takva određena za svaki pojedini oblik društva. Zakonski zastupnik može biti fizičko lice ili društvo registrovano u Republici Srbiji. Stavom 3. istog člana, propisano je da društvo mora imati najmanje jednog zakonskog zastupnika koji je fizičko lice.

Često postavljana pitanja u vezi registracije i prijave na SEF (nedoumice i problemi)


Ukoliko želite da se registrujete na SEF putem mobilne aplikacije Consent ID pogledajte OVDE


NAPOMENA 2: Ukoliko niste obveznik PDV-a, a do sada ste bili u obavezi da fakture evidentirate i na Centralnom Registru Faktura (CRF), fakture više nećete registrovati direktno na CRF već će SEF sam slati fakture na CRF. Ovo praktično znači da biste poslali fakturu koja zahteva evidentiranje u CRF, moraćete da se registrujete na SEF. Ova registracija će se tretirati kao dobrovoljna registracija korisnika i na njega će se primenjivati odredbe Zakona koje se odnose na subjekte privatnog sektora. To znači da će ovo lice od 1.7.2022. godine biti dužno da prima e-fakture, a od 1.1.2023. godine da šalje e-fakture subjektima privantog sektora (PDV obveznicima i drugim dobrovoljnim korisnicima)

Mogućnost kreiranja ukoliko je strani državljanin. Verifikacija za eID može da traje do 48 sati.

Ukoliko je strani državljanin korisnik: evidencijski broj stranca ili broj pasoša.


KORAK 2: Produkciona verzija 

Produkciona verzija – Registracija na adresi: https://efaktura.mfin.gov.rs/login

Naglašavamo da se od trenutka registracije primenjuju sva prava i obaveze propisane Zakonom o elektronskom fakturisanju („Sl. glasnik RS“ br.44/21 i 129/21). Pored ostalog, to podrazumeva da sve poslate i primljene elektronske fakture imaju svojstvo verodostojnih isprava.

2.1 prijavi se redirekcija na portal za elektronsku identifikaciju,

2.2 odabir jedan od dva načina identifikacije. Jedan je putem web app. a drugi je pomoću kvalifikovanog elektronskog potpisa

2.3 prilikom odabira “kvalifikovani elektronski sertifikat” , povezujete se sa el. čitačem kartica i potvrdjuje se opcija – prijavite se

2.4 Nakon uspešnog očitavanja vaših podataka sa elektronskog čitača kartica portal će vas preusmeriti na lokaciju – inicijalnu stranicu za otvaranje korisničkog naloga za vašu organizaciju (Dijalog za upis podataka)

2.5 Ukoliko ste zakonski zastupnik korisnika javnih sredstava, potrebno je da odaberete opciju Budžetski korisnik i jedinstveni broj korisnika javnih sredstava. Dugme NASTAVI

2.6 Sistem će proveriti da li ste zakonski zastupnik za unetu organizaciju, i ukoliko jeste bićete preusmereni na SEF na nalog koji će u tom trenutku biti kreiran za vašu organizaciju.

Ukoliko ste zakonski zastupnik organizacije koja niije registrovana u APR, i koji nisu budžetski korisnici, odabraćete opciju “drugo”

i unećete PIB. Sistem će proveriti unete podatke i biće Vam kreiran nalog na SEF.

2.7 Ukoliko je vaša organizacija registrovana u APR, potrebno je da odaberete jednu od sedam kategorija u kojoj vaša organizacija pripada.

  1. 1. Privredno društvo
  2. 2. Preduzetnik
  3. 3. Udruženje
  4. 4. Stečajna masa
  5. 5. Fondacija / zadužbina
  6. 6. Sportsko udruženje
  7. 7. Komora

Primer: preduzetnik. Upisujemo matični broj.

Sistem je proverio da li su podaci tačni i preusmerio vas na novokreirani nalog na sistemu elektronskih faktura